mimo że masz licencje to nie znaczy że jestes krótkofalowcem    
W styczniu 1976 roku przenieśli się do Siedlec Henryk i Maryla Ładnie (SP5ALP, SP5EWA), dzięki którym w grudniu 1976 r. powstał Harcerski Klub Łączności przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. 24 stycznia 1978 roku Klub otrzymał znak SP5ZGO (zezwolenie Nr 81/1/K/78), a Prezesem został wybrany Andrzej Słowek SP5BSG. Początkowo Klub liczył 20 członków, w tym trzech nadawców. Najbardziej aktywny okres w działalności Klubu przypadł na lata 1979—1981. Liczba członków wynosiła wtedy 35 osób, w tym 9 nadawców i 14 nasłuchowców. Klub korzystał z lokalu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyposażony był w transceiver FT-200, komplet nadajników na pasmo 144MHz do ARS, odbiorniki R310 i R311, przyrządy pomiarowe, komputer. Prowadzona była działalność szkoleniowa, organizowano kursy przygotowujące do egzaminów na świadectwa uzdolnienia pierwszej i drugiej kategorii. Znak SP5ZGO było słychać w czasie Festiwalu Piosenki Harcerskiej i z obozów harcerskich. W latach 1980 i 1981 Klub zdobywał l miejsce w zawo­dach „Harcerska Fala” i „Alert”. Członkowie Klubu uczestniczyli w wielu zawodach ARS zajmując czołowe miejsca w kraju.
W latach 1978 i 1986, podczas Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Harcerskiej, pracowa­ła stacja SP5ZGO/5.
Na pewno decyzja o zlikwidowaniu ZOW PZK w Siedlcach, w jakiś sposób odbiła się na działalności krótkofalarskiej i spowodowała zamilknięcie wielu radiostacji klubowych, lecz SP5ZGO kontynuował swoją działalność. Klub zagospodarował pomieszczenia, które otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej, postawił nowe anteny, nabył nowy sprzęt (FT-757GXII). Jego członkowie nadawali ze stacji okolicznościowych m.in. SPOHS, (planując w przyszłości wydawanie dyplomu „QUO VADIS").
Ostatnim większa aktywność Klubu jest zorganizowanie przez Henryka SP5ALP i Julka SQ5AAA pod egidą Klubu w 1995 roku kursów i egzaminów na licencję radioamatora, z powodzeniem zdało około 250 uczestników.
Po długiej przerwie w pracy klubu kierownikiem zostaje Edward SQ5AXE. Klub nadal związany jest z Siedlecka spółdzielnia mieszkaniową i ZHP Siedlce. Na licencji widnieją znaki kolegów Andrzej SP5ITC, Karol SP5LXU i Edward SQ5AXE
Z pracy w klubie po 2006 roku wycofuje się Edek SQ5AXE z powodu złej współpracy z ZHP i  sponsorem klubu  .
Po 2006 następuje kolejna wymiana operatorów na licencji klubowej.  Karola SP5LUX, którego nigdy nie słyszałem na paśmie zastępuje SQ5QC, a Edka SQ5AXE SQ5QB.  Osoby tak anonimowe w siedleckim środowisku radioamatorów, że nie znam ich imion.
Po tej zmianie zostaje mianowany na kierownika klubu Wojciech "W."  Tak trzeba by pisać o tej dziwnej osobie. Człowiek narzucony przez ZHP w Siedlcach nie mający nic wspólnego z klubem SP5ZGO. Osoba bardzo kontrowersyjna w swoich poczynaniach.
Chęci miał wielkie ale zapału do pracy bardzo mało. doprowadził do takiej sytuacji, że w 24.04 2011 wygasła licencja klubu.
Przez ten czas wielokrotnie słychać go było z pod tego znaku.  
W sierpniu 2012 podczas pracy stacji SN0LIW dzięki Mariuszowi SQ8JCB,  Radkowi SP5ADX i mojej osobie Pawła SP5SMY powstał plan powrotnej reanimacji SP5ZGO w nowej formule opartej o struktury PZK oddziału Lubelskiego. Dzięki wsparciu kol. Piotra SP2MJR i SP8HPW klub otrzymał w dniu 10.11.2012 pozwolenie radiowe 94/K/B/2012.
Z dniem wydania pozwolenia radiowego klub występuje ze struktur ZHP pozostawiając znak jako część historii miasta Siedlce i aktywności siedleckich radioamatorów.
Klub będzie miał charakter otwarty dla wszystkich chętnych do pracy. Na pierwszym spotkaniu zostaną wybrane władze klubu zatwierdzony status i regulamin. Spotkania klubowe do czasu znalezienia stałej siedziby będą się odbywać w miejscach wcześniej wyznaczonych, które będą podawane na naszej stronie internetowej. W 2013 roku planujemy wiele wyjazdów poza Siedlce w celu propagowania naszego hobby wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości.
Apel do tych, którzy są nie zadowoleni!!! Nie przeszkadzajcie. Mieliście swój czas i zmarnowaliście go w całości.


trochę historii klubowej w postaci zdjęć

postmaster®aktualizacja 24.11.2013
.
wyładowania atmosferyczne
* do pięciu minut
* 5 do 20 min
* 20 do 35 min
* 35 do 50 min
©
czas lokalny
postmaster SP5ZGO®2013